networking-temp2
Srp
Rekonstrukcija mosta Gazela Print E-mail
Saturday, 25 February 2012 00:00

Gazela-u-Beogradu
Završena je rekonstrukcija najprometnijeg mosta u Beogradu, mosta Gazela ukupne kvadrature blizu 100,000 m².

Na mostu je izvedena hidroizolacija za kolovozne konstrukcije nanete prskanjem, na bazi MetaMetilAkrilata - MMA sistema.

Takva vrsta sistema omogućava kompletnu hidroizolacijonu zaštitu podloge od korozivnog dejstva vode i hloridnih jona. Takođe, je bitno što se sistem lako prilagođava kako visokim, tako i niskim temperaturama bez bilo kakvog uticaja na svojstva.

 

Trelleborg
SealEco
Stirling Lloyd
Isola
Optigreen
Green Decor

regrutacija 

Get Involved

kontakt

ContaCt

Join our team and send your CV.

 

_____________________________________
Mailing List   | Poll   |   Sitemap

biografija-btn-eng Neshvyl
38, Žarkovačka str
11030 Belgrade, Serbia
+381 11 35 59 856
+381 11 35 59 786
office@neshvyl.com
Copyright © 2020 Neshvyl